Stavíte dům? Nepodceňujte protiradonová opatření

Pořídili jste si nový pozemek a teď vás čeká výstavba vašeho vysněného domu? Ještě předtím než se začne stavět, je nutné u každého pozemku provést měření radonu, které vás upozorní na jeho výskyt. V případě jeho výskytu je pak nutné zajistit dostatečnou ochranu dané stavby, aby radon neovlivňoval zdraví těch, kteří budou rodinný dům užívat.

 V České republice má každá dvanáctá stavba vyšší koncentraci radonu. Pokud se i u vašeho pozemku naměří vyšší hodnoty, počítejte s tím, že protiradonová opatření navýší vaše výsledné náklady při stavbě nemovitosti.

Proč je radon zdraví škodlivý?

Radon je škodlivý, protože je to jinými slovy radioaktivní plyn, jehož nebezpečí spočívá v tom, že není vidět, je naprosto bez chuti i bez zápachu, to znamená, že jeho přítomnost nijak nezaznamenáte. Radon je přírodní plyn a vzniká rozpadem uranu, radia a poté se přemění na plyn, který je zdraví škodlivý. Nachází se v různých koncentracích v horninách.

Vliv na naše zdraví

Jak už bylo výše zmíněno, radon je zdraví škodlivý. Je to proto, že je po kouření druhou nejvýznamnější příčinou ke vzniku rakoviny plic. Radon v sobě obsahuje radioaktivní prvky, které se při našem dýchání zachycují v dýchacím ústrojí, které následně ozařuje.

Důsledkem toho je poškození plicní buňky, což v nejhorším případě může vést právě ke vzniku rakoviny plic. Rakovina plic se však neobjeví ihned po záření, může se projevit klidně až po 10 – 30 letech. V rámci vašeho zdraví proto nepodceňujte měření radonu.

3 způsoby, jak se radon dostává do budov:

  • z podloží skrze netěsnosti

  • ze stavebního materiálu

  • skrze vodu


Měření radonu – co všechno se měří?

Abychom zjistili výskyt radonu a případně jeho koncentraci, měří se před stavbou novostavby pozemek. Toto měření je v České republice povinné, to znamená, že je nutné před jakoukoliv výstavbou nemovitosti. Dále se můžete samozřejmě setkat také s měřením ovzduší v nemovitosti, nebo stavebního materiálu či podzemní vody. Stavební materiál se měří z toho důvodu, že je vyroben z materiálu nerostného původu. Voda se měří proto, že proudí v půdě skrze horniny v zemi, kde se může radon vyskytovat.

Hodnoty měření radonu

Výsledky měření radonu se uvádí v Becquerelech na metr krychlový. Jelikož neexistuje nikde nulová koncentrace radonu, optimální a doporučené hodnoty by se měly pohybovat do 200 Bq/m3. V případě, že u vašeho pozemku byly naměřené hodnoty mezi 200 až 1000 Bq/m3, pak by se v těchto případech měla zvažovat sanace. U pozemku s hodnotami vyššími než 1000 Bq/m3 je protiradonové opatření nutností.

Jak probíhá měření?

Před výstavbou nového domu se provádí měření na koncentraci radonu u pozemku. Měření probíhá tak, že se do půdy na pozemku aplikují odběrové tyče (zhruba 0,8 metru hluboko). kde tyto tyče poté odeberou půdní vzduch do svých odběrných komor. Vzduch je poté změřen v laboratoři, kde určí množství radonu.

Celé měření trvá na pozemku zhruba jednu hodinu. Následující den se pak provede měření v laboratoři, kde se vyhodnotí výsledek.

V případě výskytu radonu lze na pozemku stavět, akorát bude potřeba provést určitá protiradonová opatření, které vám ve výsledku navýší celkové náklady. Díky těmto opatřením se stavba izoluje od položí a sníží se tak riziko pronikání radonu do interiéru domu.

Líbí se vám článek? Tak ho sdílejte!

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.